fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Sean o coistealbha

Award: Fulbright FLTA

Institution: University of Galway

Year: 2023

Native of An Spideal , Connemara, Graduate in Irish/ history , Galway Univarsity, a Teacher in Dublin a€˜79/80, worked as language/ cultural officer Udaras na Gaeltachta a€˜80/ 81, 5 years working/ traveling New Zealand/ Australia/ Usa . Youth manager Muintearas Teo and subsequently CEO untill Jan 2023. Pubished Poet, numerous stage film appearances as an actor. A third book of poetry wih publisher. Passionate about archaeology, irish language/ heritage/ culture and all matters pertaining to our diaspora. Involved in poetry recitals / cultural performances in Canada, US and Europe.

Rugadh agus togadh i nGaeltacht Chonamara me. Rinne me ceim i nGaeilge agus stair i gcolaiste na hOllscoile Gaillimhe agus ard Teastais san Oideachais. Theagasc me i mBaile Atha Cliath ar feadh bliana – 1979/ 1980 agus chaith me dha bhliain ag obair in Udaras na Gaeltachta mar Oifigeach Cultuir agus Teangan. Thaisteal me agusda€™oibrigh me sa tSealann Nua, Astrail agus Meiricea ar feadh 5 bhliana. Fostaiodh me mar Bhainisteoir Oige i Muintearas i 1986 agus mar Phriomh Fheidhmeannach i 1996. Ta me ar scoir o Mhuintearas o Eanar na bliaba seo. Dha leabhar filiochta foilsithevagam agus an triu ceann ag na foilsitheoiri faoi lathair. Pairteach i roinnt mhaith Dramai agus Scanain. Speis mhor sa Seandalaiocht agus cursai Oidhreachta. Seoanna filiochta deanta agam i Meiricea, Ceanada agus i dTiortha ar fud na hEorspa.