fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Seán Ó Coistealbha

Award: Fulbright FLTA

Year: 2023

Seán is a native of An Spideal, Connemara. Graduate in Irish/ history from Galway University. A Teacher in Dublin 79/80. Worked as language/cultural officer with Udaras na Gaeltachta 80/81. Seán spent 5 years working/ traveling New Zealand, Australia and the USA. Seán was Youth Manager Muintearas Teo and subsequently CEO until Jan 2023. Seán is a published poet and has numerous stage film appearances as an actor. Seán is passionate about archaeology, the Irish language, heritage and culture and all matters pertaining to our diaspora. Seán is involved in poetry recitals and cultural performances in Canada, U.S. and Europe.

Rugadh agus togadh i nGaeltacht Chonamara me. Rinne me ceim i nGaeilge agus stair i gcolaiste na hOllscoile Gaillimhe agus ard Teastais san Oideachais. Theagasc me i mBaile Atha Cliath ar feadh bliana – 1979/ 1980 agus chaith me dha bhliain ag obair in Udaras na Gaeltachta mar Oifigeach Cultuir agus Teangan. Thaisteal me agus doibrigh me sa tSealann Nua, Astrail agus Meiricea ar feadh 5 bhliana. Fostaiodh me mar Bhainisteoir Oige i Muintearas i 1986 agus mar Phriomh Fheidhmeannach i 1996. Ta me ar scoir o Mhuintearas o Eanar na bliaba seo. Dha leabhar filiochta foilsithevagam agus an triu ceann ag na foilsitheoiri faoi lathair. Pairteach i roinnt mhaith Dramai agus Scanain. Speis mhor sa Seandalaiocht agus cursai Oidhreachta. Seoanna filiochta deanta agam i Meiricea, Ceanada agus i dTiortha ar fud na hEorspa.

Skip to content