fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Órla Casserly

Award: Fulbright Irish FLTA Award

Institution: University College Dublin

Year: 2024

Órla Casserly graduated with a first-class honours BA degree in Modern Irish and History from University College Dublin in 2023. She is currently undertaking a Masters in Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge while also working as a tutor to undergraduate and international students in UCD. Having acquired a grá for the Irish language and her promotion during Gaeltacht summer courses, Órla aspires to share her knowledge and enthusiasm for Gaeilge, as well as her passions for GAA and traditional culture with others. She will be working as a Fulbright FLTA in Davidson-Davie Community College in North Carolina.

Bhain Órla Casserly céim chéadonóracha amach sa Ghaeilge agus sa Stair ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath sa bhliain 2023. Faoi láthair, tá sí i mbun máistreachta i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus bíonn sí ag obair mar theagascóir do mhic léinn fochéime chomh maith le mic léinn idirnáisiúnta sa COBÁC. Agus cúrsaí Gaeltachta tar éis grá don Ghaeilge agus cur chun cinn na teanga a mhúscailt in Órla, bíonn sé mar mhianaidhm aici an tuiscint atá aici ar an teanga agus an spéis atá aici inti a roinnt, chomh maith leis an suim mhór atá aici sa CGL agus cultúr Gaelach a spreagadh i ndaoine eile. Beidh sí ag obair mar FLTA Fulbright in Davidson-Davie Community College in North Carolina.

Skip to content