fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Niamh Hetherington

Award: Fulbright FLTA

Institution: Dublin City University

Year: 2023

As an entrance scholar at Dublin City University Niamh Hetherington graduated with a first-class honours Bachelor of Education degree. She is a primary school teacher and taught in Gaelscoil na Ríthe in her hometown of Dunshaughlin, County Meath. She is an avid sports fan with a huge passion for athletics and Gaelic Football. She is also currently the Irish Language and Cultural Officer in her GAA club in Dunshaughlin, and coaches athletics and GAA in the local area. Currently she is completing an MA in Scrá­obh agus Cumarsáid na Gaeilge in University College Dublin, where she also teaches Irish to undergraduate students as well as international students. Niamh was awarded an FLTA award to the University of Montana.

Mar scoláire iontrála, bhain Niamh Hetherington céim chéadonóracha amach sa Bhaitsiléir san Oideachas ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Is múinteoir bunscoile í agus mhúin sí i nGaelscoil na Ríthe ina baile dúchais Domhnach Seachnaill, Contae na Mí. Tá suim mhór aici sa spórt, le suim faoi leith sa lúthchleasaíocht agus sa pheil Ghaelach. Is í an tOifigeach Gaeilge í ina club CLG i nDomhnach Seachnaill, agus bíonn sí ag cóitseáil lúthchleasaíochta agus peil Ghaelach sa cheantar áitiúil. Faoi láthair tá sí i mbun MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, áit a mbíonn sí ag teagasc na Gaeilge do mhic léinn fochéime agus do mhic léinn idirnáisiúnta araon.

Skip to content