fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Edith de Faoite

Award: Fulbright Irish FLTA Award

Institution: University College Cork

Year: 2024

A native of County Kerry, Édith graduated with a first class Bachelors of Commerce and Irish degree from University College Cork in 2023. She is currently completing an M.A. in Modern Irish in University College Cork as a Rick and Rebecca Riordan Scholar. Her M.A. thesis examines the work of Máire Ní Shíthe (Dul Amú), a playwright and journalist who was active during the Irish Literary Revival. Édith works as an undergraduate tutor for first year students of Irish and also with Visitor Services in UCC, providing tours for visitors to the university. She also developed an Irish language tour, which is now a tour option for all visitors to UCC.
Édith will be teaching Irish at The College of Our Lady of the Elms in Chicopee, Massachusetts.

Ó Chontae Chiarraí ó dhúchas, bhain Édith céim chéadonóracha amach sa Tráchtáil le Gaeilge ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh i 2023. Tá sí ag tabhairt faoin M.A. sa Nua-Ghaeilge i gCOC mar Scoláire Rick agus Rebecca Riordan. Tá a tráchtas máistreachta ag diriú ar shaothar Mháire Ní Shíthe (Dul Amú), iriseoir agus drámadóir a bhí gníomhach le linn Athbheochan na Gaeilge. Oibríonn Édith mar theagascóir Gaeilge do mhic léinn fochéime agus le Seirbhísí na gCuairteoirí mar threoraí chomh maith, ag tabhairt turas do chuairteoirí chun na hollscoile. D’fhorbair sí turas lán-Ghaeilge, rogha atá ar fáil do gach aon chuairteoir anois.
Beidh Édith ag múineadh na Gaeilge ag The College of Our Lady of the Elms, Chicopee, Massachusetts.

Skip to content