fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Caragh Nic Néill

Award: Fulbright Irish FLTA Award

Institution: St Mary’s University College Belfast

Year: 2024

Caragh Nic Néill graduated from Queen’s University Belfast with a First-Class Honours degree in Irish and Celtic Studies and then obtained a Post Graduate Certificate in Education from St. Mary’s University College. Since then, Caragh has worked as a permanent Irish teacher at St. Dominic’s Grammar School in West Belfast for 5 years. Caragh proudly promotes the Irish language and culture in her local community and has a desire to give back to a language and a culture that has afforded her so many invaluable opportunities. Caragh leads the Cumann Gaelach within her school and promotes all aspects of Irish culture including language, dance, music, sport, and drama. Caragh has won many accolades as an Irish Dancer and has toured the world with dance shows, performing in many different countries. Caragh is going on to teach Irish in the United States of America as an FLTA awardee at the Catholic University, Washington DC.

Chéimigh Caragh Nic Néill ó Ollscoil na Banríona le Céim Chéadonóracha sa Léann Gaeilge Ceilteach agus ansin bhain sí Teastas Iarchéime san Oideachas amach ó Choláiste Ollscoile Naomh Muire. Ó shin i leith, bhí Caragh ag obair go lánaimseartha mar mhúinteoir Gaeilge i Scoil Ghramadaí Naomh Doiminic in Iarthar Bhéal Feirste agus tá sí ag teagasc ansin le cúig bliana anois. Tá an-bhród ar Charagh an Ghaeilge agus an cultúr a spreagadh sa phobal áitiúil s’aici agus níl aon dabht go bhfuil mianta aici rud éigin a thabhairt ar ais don teanga agus don chultúr a thug neart deiseanna luachmhara di. Treoraíonn Caragh an Cumann Gaelach in Ardscoil Naomh Doiminic agus cothaíonn sí gach gné de chultúr na hÉireann i measc na ndaltaí ar scoil- an teanga, an damhsa, an ceol, an spórt agus an drámaíocht san áireamh. Tá neart gradam bainte amach aici mar dhamhsóir gaelach agus thaistil sí thart ar an domhan le seónna damhsa, ag damhsa i neart tíortha difriúla. Beidh Caragh ag dul leis an Ghaeilge a theagasc sna Stáit Aontaithe Mheiriceá mar dhámhachtaí Fulbright FLTA san Ollscoil CUA, Washington DC.

Skip to content