fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Annie Mary Jowett

Award: Fulbright FLTA

Institution: Queen’s University Belfast

Year: 2023

Annie received a Bachelor of Arts in Irish and French at QUB, in 2019. Awarded the Dr Noel J Hamilton Prize for Irish and Celtic Studies, she undertook postgraduate research, and in 2020, graduated with a Master of Research at QUB. Her dissertation explored the linguistic history of her native Wexford by examining evidence found in the countya€™s placenames. Keen to continue her research, Annie was awarded a PhD research stipend from the Department of Economy. Her thesis focuses on gleaning new dialectal evidence from placenames in South Leinster. Annie worked as an English Language Assistant in Strasbourg, France. Annie currently works as a Teaching Assistant at QUB and is an Irish Language Assistant at Sacred Heart College, Omagh. She has experience as a TESOL Instructor and has received her Level 5 TEFL qualification.

Bhain Annie cA©im BaitsilA©ir EalaA­on sa Ghaeilge agus sa Fhraincis amach ag QUB i 2019. Bronnadh an Dr Noel J Hamilton Prize for Irish and Celtic Studies uirthi agus thug sA­ faoi thaighde iarchA©ime. Bhain sA­ MA¡istreacht Taighde amach ag QUB i 2020, ina bplA©adh stair theangeolaA­ochta Loch Garman, a contae dAºchais, trA­d anailA­s a dhA©anamh ar fhianaise theanga atA¡ ar fA¡il i logainmneacha an chontae. TA¡ spA©is ar leith aici i gcanAºineolaA­ocht na Gaeilge; bhronn Roinn na hEacnamaA­ochta stipinn taighde PhD uirthi. Is A© prA­omhchAºram a taighde dochtAºireachta nA¡ fianaise canAºna Aºire a bhaint A³ logainmneacha Dheisceart Laighean. Da€™oibrigh sA­ mar ChAºntA³ir Teanga an BhA©arla i Strasbourg, sa Fhrainc. Faoi lA¡thair, is CAºntA³ir Teagasc in Ollscoil na BanrA­ona agus is CAºntA³ir Teanga na Gaeilge A­ i gColA¡iste an ChroA­ RA³-Naofa, san A“maigh. TA¡ taithA­ aici mar TheagascA³ir TESOL agus GhnA³ agus tA¡ cA¡ilA­ocht TEFL leibhA©al 5 aici freisin.