fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Abaigéal Drummy

Award: Fulbright FLTA

Institution: University of Limerick

Year: 2023

Abaigéal Drummy graduated with a first-class honours degree in Applied Languages from the University of Limerick in 2022. During her time at the university, she was elected as the President of An Cumann Gaelach in her final year and was also appointed as a student representative for the Irish language and a member of Coiste na Gaeilge. She received multiple Volunteer Awards from the President of UL in recognition of her efforts with An Cumann Gaelach and various charity organisations.

Abaigéal went on to achieve a first-class honours MA in Irish degree from the same university. While pursuing her MA, she worked as a language teacher for undergraduate and international students. Abaigéal has a keen research interest. Her undergraduate thesis, which focused on the portrayal of women in Early Modern Irish literature, was accepted to the All-Ireland Conference of Undergraduate Research, and she was awarded joint winner of the Inaugural Centre for Early Modern Studies Dissertation Prize. Her MA thesis focuses on the importance of non-verbal communication in Irish Language films, and she achieved an A1 result. Abaigéal was awarded an FLTA award to the University of Montana.

 

Chéimigh Abaigéal Ní Dhroma ó Ollscoil Luimnigh le céim chéadonóracha sna Teangacha Feidhmeacha. Le linn a tréimhse san ollscoil, toghadh í ina Reachtaire ar an gCumann Gaelach. Ceapadh í mar ionadaí na mac léinn ar son na Gaeilge agus ina bhall de Choiste na Gaeilge. Bhronn Uachtarán na hOllscoile Gradaim d’Oibrithe Deonacha uirthi mar aitheantas ar a cuid iarrachtaí leis an gCumann Gaelach agus le heagraíochtaí carthanachta éagsúla.

D’éirigh le hAbaigéal céim MA le céadonóracha a bhaint amach san ollscoil chéanna. Le linn di MA a bhaint amach, d’oibrigh sí mar theagascóir le Gaeilge do mhic léinn fochéime agus mic léinn idirnáisiúnta. Tá suim mhór sa taighde ag Abaigéal. Glacadh lena tráchtas fochéime, a dhírigh ar léiriú na mban i litríocht na Nua-Aoise Moiche, chuig an gComhdháil um Thaighde Fochéime na hÉireann, agus bronnadh duais an Ionaid um staidéar na Nua-Aoise don tráchtas is fearr i réimse na Nua-Aoise Moiche uirthi. Díríonn a tráchtas MA ar thábhacht na cumarsáide neamhbhriathartha i gcúrsaí scannánaíochta na Gaeilge, agus bhain sí toradh A1 amach. Beidh Abaigéal ag dul chun Gaeilge a theagasc sna Stáit Aontaithe Mheiriceá mar dhámhachtaí Fulbright FLTA.

Skip to content