fbpx Skip to content

Search

OUR Alumni

Áine Humphreys

Award: Fulbright Irish FLTA Award

Institution: University of Galway

Year: 2024

Áine is an Irish and Music secondary school teacher and graduate of An Máistir Gairmiúil san Oideachas in The National University of Ireland, Galway, where she graduated with first class honours. She is a native of County Limerick where she works as a music teacher with Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Áine undertook a BA Music & Irish degree in University College Cork, where she was awarded scholarships to Gaeltacht Chorca Dhuibhne and was an active member of the Irish Traditional Music Society. She also works as a Radio Presenter for Raidió RíRá and an Irish Translator with Star Translation Services. Áine fosters a love for the Irish language and culture amongst her students inside and outside the classroom.

Is Múinteoir Meánscoile í Áine, a mhúineann na hábhair Gaeilge agus Ceol agus céimí de chuid An Máistir Gairmiúil san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sí céim de chéadonóracha amach. Is as Contae Luimnigh í ó dhúchas, áit a bhfuil sí ag obair mar mhúinteoir ceoil le Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Thug Áine faoi chúrsa BA sa Cheol & Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, áit ar bronnadh scoláireachtaí uirthi go Gaeltacht Chorca Dhuibhne agus bhí sí ina ball gníomhach den Chumann Ceoil Thraidisiúnta. Oibríonn sí freisin mar Láithreoir Raidió le Raidió RíRá agus mar Aistritheoir Gaeilge le Star Translation Services. Cothaíonn Áine grá don Ghaeilge agus don chultúr Gaelach i measc a cuid scoláirí laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

Skip to content