fbpx Skip to content

Fulbright Irish Awards 2022-2023 Launch – Monday, August 30th

Take a great step forward and super charge your career. 

The 2022-2023 Fulbright Irish Awards launch on Monday, August 30th with an application deadline of Friday October 29th at 4pm. 

These awards will provide opportunities for passionate Irish and EU scholars, students and professionals (with 5 years relevant experience) to undertake programmes and collaborate with experts at a U.S. institution or organisation of their choice, from August 2022-August 2023. 

New Award Launched 

This year sees the addition of Fulbright-Frederick and Anna Douglass Award, launched in cooperation with the Frederick Douglass Family Initiatives Foundation

The new award aims to honour the legacy of Frederick and Anna Douglass and mark the 175th anniversary of abolitionist Frederick Douglass’ historic visit to Ireland in 1845. 

Fulbright Vision 

The vision of the Commission is to  inspire minds to  create a global culture of understanding and solidarity by nurturing academic and professional excellence, expertise and leadership. 

Global Fulbright Alumni have achieved distinction in many fields, and include 60 Nobel Prize recipients, 89 Pulitzer Prize winners, and 39 who have served as a head of state or government. 

With an emphasis on cultural immersion and building long-term academic and professional connections, the Fulbright programme selects excellent candidates from all over Ireland to work with U.S. Institutions. 

Who is eligible? 

The Awards are open to all disciplines and backgrounds. The Fulbright Commission in Ireland partners with local and international agencies to offer additional funding in the areas of Culture and Heritage, Health, Social Justice, Geoscience, Agriculture, Environmental Protection, Business & Innovation, Law, Cybersecurity and Irish language. 

What you can expect to receive 

Successful candidates receive a monetary stipend, travel costs, accident and emergency insurance, visa administration, cultural and professional programming, and introduction to a vast international professional and academic network. 

The application deadline is 4pm, October 29th. To learn more about the Fulbright Awards visit www.fulbright.ie.  

Learn more about the awards and application process by watching some of our webinars

Chair of the Board of the Fulbright Commission in Ireland, Professor Diane Negra: “As Chair of the Fulbright Board and a Fulbright Alumna, I strongly encourage students, scholars and professionals to consider making an application for one of the 2022-2023 Fulbright Awards. The Fulbright Program is renowned for recognizing and facilitating research endeavours of the highest calibre. Since its formation, it has also promoted and encouraged the kind of cross-cultural collaboration and understanding so vital to addressing global challenges, an endeavor whose importance is all the more clear to us in a period of crisis. These awards provide unique opportunities to play a role in addressing our common interests and needs and to positively shape the future.” 

Executive Director of the Fulbright Commission in Ireland, Dr Dara FitzGerald: “In a world socially distancing, Fulbright continuously creates many thousands of deep personal connections. Our programs cross all boundaries, support diversity, inclusion and equity, enrich Awardees’ education and life experiences, advance their careers and support them to make meaningful contributions in the U.S. and at home. Upon returning to Ireland, they share their stories and join hundreds of thousands of international alumni serving as leaders across the globe. Fulbright programs are wholly supported by Irish and U.S. Governments. Additional support from Irish agencies and higher education institutions has allowed for significant increase in award funding and diversity.” 

Chargé d’Affaires ad interim at the U.S. Embassy in Dublin, Alexandra McKnight: “The Fulbright Program is the U.S. government’s flagship international educational and cultural exchange program, partnering with more than 160 countries worldwide. It continues to create lasting connections between the people of the United States and other nations—building mutual understanding and advancing knowledge across communities. The Ireland-USA Fulbright relationship runs deep and is extremely important to us. Over the last 60 years, more than 2,000 students and scholars have participated in exchanges between Ireland and the United States, which has greatly strengthened the special bond between our two nations.” 

Minister for Foreign Affairs, Mr Simon Coveney T.D.: “For over 60 years, the Fulbright Programme has given thousands of individuals the opportunity to pursue educational exchanges between Ireland and the United States, deepening the links across the Atlantic. Fulbrighters have shared their ideas and culture, embarked on research and contributed to finding solutions to important international problems. Ireland is proud to support such an excellent programme, and I look forward to seeing the collaboration and connections which develop as a result of the 2022-2023 awards“ 

END 

PREASEISIÚINT 

Deiseanna Eagsúla le Comhpháirtíocht Straitéiseacha sna Stáit Aontaithe a chruthú 

Seoladh na Gradaim Fulbright inniu! 

Monday 30ú Lúnasa 2021: Seoladh na Scoláireachtaí Fulbright inniu leis an 2ú Samhain mar spriocdháta. 

Cuireann an Clár Fulbright deiseanna ar fáil do mhic léinn paiseanta go bhfuil neart bainte amach acu: scoláirí, múinteoirí agus daoine gairmiúla ó chuile cúlra le tabhairt faoi chláracha agus comhoibriú le saineolaithe sna Stáit Aontaithe ó mhí Lúnasa 2022- go mí Lúnasa 2023. 

Tá sé mar aidhm ag Fulbright caidrimh leanúnacha agus caidrimh idirnáisiúnta a chruthú, cabhrú le tuiscint a fháil agus obair le chéile ar spriocanna coitianta. I measc na alumna, tá neart rudaí iontacha bainte amach acu i réimsí eagsúla. 

I measc na daoine a bhain na gradaim seo amach tá 60 dóibh ann le Duaiseanna Nobel, 89 a bhain duaiseanna Pulitzer agus 39 tá mar Príomh Aire Rialtas.

Le béim ar thumoideachais chultúrtha agus ag cur le gaolta acadúla agus gairmiúla. Roghnaíonn Fulbright daoine iontacha ar fud na hÉireann le hoibriú le hInstitúidí den scoth sna Stáit Aontaithe. 

Tá na Gradaim Fulbright ar oscailt do chuile réimse agus cúlra. I mbliana, chuaigh an Coimisiún in Éirinn i gcomhpháirtíocht le cúpla gníomhaireacht le maoiniú a chuir ar fáil maidir le Cultúr, Sláinte, Geo-eolaíocht, Talamhaíocht, Cosant Comhshaoil, Nuálaíocht Gnó, Dlí agus an Ghaeilge. 

Bainfidh na hiarrathóirí a éiríonn leo deontas airgeadais, árachas timpistí agus éigeandáil, riarachán víosa, seisiún tionscnaimh cultúrtha agus gairmiúla, tacaíocht leanúnach agus iad ar an Dámhachtán Fulbright sna Stáit Aontaithe agus fáiltiú go dtí an greasán gairmiúil agus acadúil atá ag Fulbright. 

Is é an 02.11.2020 ar a 4i.n. an spriocdháta. Is féidir tuilleadh a fhoghlaim faoi na gradaim seo ar www.fulbright.ie. Tá cúpla seimineár gréasáin le fáil ar chuntas Youtube Fulbright. 

An tOllamh Diane Negra, Cathaoirleach Choimisiún Fulbright na hÉireann: “Mar dhuine a bhain dámhachtain Fulbright amach, is mian liom mic léinn agus scoláirí i ngach réimse a spreagadh le smaoineamh ar na gradaim ar fad atá ar fáil in 2021-22. Ón am a bunaíodh an Clár Fulbright, tá sé ag cur agus ag spreagadh tuisceanna, mar shampla: a bheith i do chonaí le agus ag foghlaim ó dhaoine ó chultúr eagsúil, is féidir linn fís níos fearr a chur ar fáil do phobail áitiúil agus dár domhain. Cuireann na gradaim seo deiseanna eagsúla ar fáil a thugann aghaidh ar na rudaí a bhaineann linn ar fad, ag cur go dearfach leis an todhchaí” 

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Choimisiúin, an Dr. Dara FitzGerald: “I gconaí cuireann Fulbright teagmhalaithe ar fháil i ndomhain cásta atá ag athrú go deo. Tá beim i gconaí ar eagsúlacht, cuimsiú agus cothromas. Is rudaí iad seo a chuireann le hoideachas, a chuireann lena ngairm agus a thacaíonn leo agus iad ag cur leis an saol sna Stáit Aontaithe agus sa bhaile. Nuair a fhileann said abhaile, roinneann siad a scéalta mar cheannairí ar fud an domhain. Tá tacaíocht iomlán againn ó Rilatas na hÉireann agus ó ghrúpaí difriúla. Cuireann sé seo le maoiniú agus le heagsúlacht”. 

Chargé d’Affaires ad interim at the U.S. Embassy in Dublin, Alexandra McKnight: “Tá an Clár Fulbright ag imirt ról an-tábhachtach i gcur leis an gcaidreamh uathúil idir Éirinn agus na Stát Aontaithe. Tá buanfas an chláir iontach tábhachtach le linn na hama seo”. 

Dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha an tUasal Simon Coveney: “Le 60 bliain anuas, tá Fulbright tar éis deiseanna a thabhairt do na mílte daoine chun dul ar mhalairte oideachasúil idir Éirinn agus na Stát Aontaithe. Roinn lucht Fulbright a smaointe agus cultúr agus iad i mbun taighde ag iarraidh teacht ar réiteach ar fhadhbanna idirnáisiúnta. Nascann Fulbright Éire leis na Stáit Aontaithe. Tá áthas an domhain orainn na Gradaim le haghaidh 2021-22 a sheoladh agus táimid ag súil go mór leis na torthaí a fheiceáil”. 

*Nóta don Eagarthóir 

Bhunaíodh an Clár Fulbright in 1946. Is é an clár Meiriceánach malarthú oideachas is mó agus is cailiúla ar fud na cruinne. Leis an gclár, cuirtear deiseanna malartú oideachas ar fáil i 160 tír ar fud na cruinne. Go bliantúil, bronnann Coimisiún na hÉireann do sharánaigh Éireannacha chun staidéar a dhéanamh, nó taighde nó teagasc sna Stáit Aontaithe agus do Mheiricéanaigh chun amhlaidh a dhéanamh in Éirinn. Ón uair a bunaíodh Fulbright, tá breis is 2,500 mac léinn iarcheimithe, scoláire agus daoine gairmiúla agus múinteoirí tar éis páirt a ghlacadh sa chlár idir Éirinn agus na Stáit Aontaithe. Tacaíonn Roinn Stáit na Stát Aontaithe agus Roinn na Gnóthaí Eachtracha leis an gCoimisiún Fulbright in Éirinn. Faigheann an Coimisiún maoiniú ó Rialtas na hÉireann, Rialtas na Stát Aontaithe, Institiúidí 3ú leibhéal, gníomhaireachtaí poiblí, eagraíochtaí agus tabhartais. 

DEIREADH 

Questions of Queries?  

Dara Fitzgerald – dara.fitzgerald@fulbright.ie / 01-6607670 

APPLY 

FULBRIGHT IRISH AWARDS (going to the U.S.) 

FULBRIGHT U.S. AWARDS (coming to Ireland) 

Skip to content