fbpx Skip to content

Opportunities to Build Strategic Partnerships in the USA  *NOW CLOSED*

Recent Fulbright Awardees Ben Moore and Alix Whelan – Conor McCabe Photography

*NOW CLOSED*

 

PRESS RELEASE
IRISH VERSION BELOW

2021-2022 Fulbright Irish Awards Launched Today! 

Monday 31st August 2020The 2021-2022 Fulbright Irish Awards were launched today with an application deadline of 2 November 2020.

These Awards will provide opportunities for passionate Irish and EU students, scholars and professionals to undertake programmes and collaborate with experts at a U.S. institution or organisation of their choice, from August 2021-August 2022.

APPLY

> FULBRIGHT IRISH AWARDS (going to the U.S.)

> FULBRIGHT US AWARDS (coming to Ireland)

The Fulbright Commission in Ireland’s mission is to fortify Irish and American collaboration through exchanges of talent, knowledge and scholarship. Global Fulbright Alumni have achieved distinction in many fields, and include 60 Nobel Prize recipients, 88 Pulitzer Prize winners, and 37 who have served as a head of state or government.

With an emphasis on cultural immersion and building long-term academic and professional connections, the Fulbright programme selects excellent candidates from all over Ireland to work with top U.S. Institutions.

The Awards are open to all disciplines and backgrounds. The Fulbright Commission in Ireland partners with local and international agencies to offer additional funding in the areas of Culture and Heritage, Health, Geoscience, Agriculture, Environmental Protection, Business Innovation, Law, Cybersecurity and Irish language.

Successful candidates receive a monetary stipend, travel costs, accident and emergency insurance, visa administration, cultural and professional programming, and introduction to a vast international professional and academic network.

The application deadline is 4pm, 2 November 2020. To learn more about the Fulbright Awards visit www.fulbright.ie. A number of webinars are available to watch on Fulbright Ireland’s YouTube channel.

Chair of the Board of the Fulbright Commission in Ireland, Professor Diane Negra: “As a Fulbright Alumna, I strongly encourage students, scholars and professionals to consider making an application for one of the 2021-2022 Fulbright Awards. The Fulbright Program is renowned for recognizing and facilitating research endeavours of the highest calibre. Since its formation, it has also promoted and encouraged the kind of cross-cultural collaboration and understanding that is so vital to addressing global challenges. These Awards provide unique opportunities to play a role in addressing our common interests and needs and to positively shape the future.”

Executive Director of the Fulbright Commission in Ireland, Dr Dara FitzGerald: “Fulbright continuously creates many thousands of deep personal connections in a complex and changing world. Our programs continue to focus on diversity, inclusion and equity, enriching Awardees’ educations and life experiences, advancing their careers and supporting them to make meaningful contributions in the U.S. and at home. Upon returning to Ireland, they share their stories and join hundreds of thousands of international alumni serving as leaders across the globe. Fulbright programs are wholly supported by Irish an U.S. Governments. Additional support from Irish agencies and higher education institutions has allowed for significant increase in award funding and diversity.”

The U.S. Ambassador to Ireland Edward F. Crawford: “The Fulbright program plays a crucial role in strengthening the unique relationship shared by the United States and Ireland. The durability of Fulbright is especially important during these challenging times.”

Minister for Foreign Affairs, Mr Simon Coveney T.D.: Over the past 60 years, the Fulbright Programme has given thousands of individuals the opportunity to pursue educational exchanges between Ireland and the United States, deepening the links across the Atlantic. Fulbrighters have shared their ideas and culture, embarked on research and contributed to finding solutions to important international problems. Ireland is proud to support such an excellent programme, and I look forward to seeing the collaboration and connections which develop as a result of the 2021-2022 awards

END

PREASEISIÚINT

Deiseanna Eagsúla le Comhpháirtíocht Straitéiseacha sna Stáit Aontaithe a chruthú

Seoladh na Gradaim Fulbright inniu!

Luan an 31ú Lúnasa 2020: Seoladh na Scoláireachtaí Fulbright inniu leis an 2ú Samhain mar spriocdháta.

Cuireann an Clár Fulbright deiseanna ar fáil do mhic léinn paiseanta go bhfuil neart bainte amach acu: scoláirí, múinteoirí agus daoine gairmiúla ó chuile cúlra le tabhairt faoi chláracha agus comhoibriú le saineolaithe sna Stáit Aontaithe ó mhí Lúnasa 2021- go mí Lúnasa 2022.

Tá sé mar aidhm ag Fulbright caidrimh leanúnacha agus caidrimh idirnáisiúnta a chruthú, cabhrú le tuiscint a fháil agus obair le chéile ar spriocanna coitianta. I measc na alumna, tá neart rudaí iontacha bainte amach acu i réimsí eagsúla. I measc na daoine a bhain na gradaim seo amach tá 60 dóibh ann le Duaiseanna Nobel, 88 a bhain duaiseanna Pulitzer agus 37 tá mar Príomh Aire Rialtas.

Le béim ar thumoideachais chultúrtha agus ag cur le gaolta acadúla agus gairmiúla. Roghnaíonn Fulbright daoine iontacha ar fud na hÉireann le hoibriú le hInstitúidí den scoth sna Stáit Aontaithe.

Tá na Gradaim Fulbright ar oscailt do chuile réimse agus cúlra. I mbliana, chuaigh an Coimisiún in Éirinn i gcomhpháirtíocht le cúpla gníomhaireacht le maoiniú a chuir ar fáil maidir le Cultúr, Sláinte, Geo-eolaíocht, Talamhaíocht, Cosant Comhshaoil, Nuálaíocht Gnó, Dlí agus an Ghaeilge.

Bainfidh na hiarrathóirí a éiríonn leo deontas airgeadais, árachas timpistí agus éigeandáil, riarachán víosa, seisiún tionscnaimh cultúrtha agus gairmiúla, tacaíocht leanúnach agus iad ar an Dámhachtán Fulbright sna Stáit Aontaithe agus fáiltiú go dtí an greasán gairmiúil agus acadúil atá ag Fulbright.

Is é an 02.11.2020 ar a 4i.n. an spriocdháta. Is féidir tuilleadh a fhoghlaim faoi na gradaim seo ar www.fulbright.ie. Tá cúpla seimineár gréasáin le fáil ar chuntas Youtube Fulbright.

An tOllamh Diane Negra, Cathaoirleach Choimisiún Fulbright na hÉireann: “Mar dhuine a bhain dámhachtain Fulbright amach, is mian liom mic léinn agus scoláirí i ngach réimse a spreagadh le smaoineamh ar na gradaim ar fad atá ar fáil in 2021-22. Ón am a bunaíodh an Clár Fulbright, tá sé ag cur agus ag spreagadh tuisceanna, mar shampla: a bheith i do chonaí le agus ag foghlaim ó dhaoine ó chultúr eagsúil, is féidir linn fís níos fearr a chur ar fáil do phobail áitiúil agus dár domhain. Cuireann na gradaim seo deiseanna eagsúla ar fáil a thugann aghaidh ar na rudaí a bhaineann linn ar fad, ag cur go dearfach leis an todhchaí”

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Choimisiúin, an Dr. Dara FitzGerald: “I gconaí cuireann Fulbright teagmhalaithe ar fháil i ndomhain cásta atá ag athrú go deo. Tá beim i gconaí ar eagsúlacht, cuimsiú agus cothromas. Is rudaí iad seo a chuireann le hoideachas, a chuireann lena ngairm agus a thacaíonn leo agus iad ag cur leis an saol sna Stáit Aontaithe agus sa bhaile. Nuair a fhileann said abhaile, roinneann siad a scéalta mar cheannairí ar fud an domhain. Tá tacaíocht iomlán againn ó Rilatas na hÉireann agus ó ghrúpaí difriúla. Cuireann sé seo le maoiniú agus le heagsúlacht”.

Dúirt Ambasádóir na Stát Aontaithe in Éirinn, Edward F. Crawford: “Tá an Clár Fulbright ag imirt ról an-tábhachtach i gcur leis an gcaidreamh uathúil idir Éirinn agus na Stát Aontaithe. Tá buanfas an chláir iontach tábhachtach le linn na hama seo”.

Dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha an tUasal Simon Coveney: “Le 60 bliain anuas, tá Fulbright tar éis deiseanna a thabhairt do na mílte daoine chun dul ar mhalairte oideachasúil idir Éirinn agus na Stát Aontaithe. Roinn lucht Fulbright a smaointe agus cultúr agus iad i mbun taighde ag iarraidh teacht ar réiteach ar fhadhbanna idirnáisiúnta. Nascann Fulbright Éire leis na Stáit Aontaithe. Tá áthas an domhain orainn na Gradaim le haghaidh 2021-22 a sheoladh agus táimid ag súil go mór leis na torthaí a fheiceáil”.

*Nóta don Eagarthóir

Bhunaíodh an Clár Fulbright in 1946. Is é an clár Meiriceánach malarthú oideachas is mó agus is cailiúla ar fud na cruinne. Leis an gclár, cuirtear deiseanna malartú oideachas ar fáil i 160 tír ar fud na cruinne. Go bliantúil, bronnann Coimisiún na hÉireann do sharánaigh Éireannacha chun staidéar a dhéanamh, nó taighde nó teagasc sna Stáit Aontaithe agus do Mheiricéanaigh chun amhlaidh a dhéanamh in Éirinn. Ón uair a bunaíodh Fulbright, tá breis is 2,500 mac léinn iarcheimithe, scoláire agus daoine gairmiúla agus múinteoirí tar éis páirt a ghlacadh sa chlár idir Éirinn agus na Stáit Aontaithe. Tacaíonn Roinn Stáit na Stát Aontaithe agus Roinn na Gnóthaí Eachtracha leis an gCoimisiún Fulbright in Éirinn. Faigheann an Coimisiún maoiniú ó Rialtas na hÉireann, Rialtas na Stát Aontaithe, Institiúidí 3ú leibhéal, gníomhaireachtaí poiblí, eagraíochtaí agus tabhartais.

DEIREADH

Le haghaidh tuilleadh eolas déan teagmháil le:
Emma Loughney, An Coimisiún Fulbright
Emma.loughney@fulbright.ie / 01-6607670
Grianghraf ó Conor McCabe info@conormccabe.ie  

Skip to content