fbpx Skip to content

Diverse Scholarship Opportunities in the USA: 2020 Fulbright Irish Awards Launched!

PRESS RELEASE
IRISH TRANSLATION BELOW

Wednesday 28th August 2019: The 2020-2021 Fulbright Irish Awards were launched today with an application deadline of 31 October 2019.

The Fulbright Program provides opportunities for passionate and accomplished students, scholars, artists, teachers, and professionals from all backgrounds to undertake programs and collaborate with experts in the USA. Fulbright’s mission is to forge lasting international connections, counter misunderstandings, and help people work together toward common goals.

Alumni have achieved distinction in many fields, and include 59 Nobel Prize recipients, 82 Pulitzer Prize winners, and 37 who have served as a head of state or government.

The Fulbright Irish Awards are open to all disciplines and backgrounds. The Fulbright Commission in Ireland partners with local and international agencies to offer additional funding in the areas of Health, Technology, Cybersecurity, Geoscience, Marine Studies, Agriculture, Environmental Protection, Law, Museum Studies and Irish language.

Successful candidates receive a significant monetary grant, accident and emergency insurance, visa administration, cultural and professional programming, and introduction to a vast international professional and academic network.

The application deadline is 4pm, 31 October 2019. To learn more, visit the Fulbright Irish Awards page.

Chair of the Board of the Fulbright Commission in Ireland, Dr Sarah Ingle said: “As a Fulbright Alumna, I strongly encourage students, scholars and professionals to consider applying for the 2020-2021 Fulbright Awards. Since its formation, the Fulbright Programme has promoted and encouraged the belief that by living with, and learning from, people of different cultures, we can shape a more positive vision for local communities and our global world. These Awards provide a huge opportunity for creativity, engagement and collaboration, as well as professional and personal growth.”

Executive Director of the Fulbright Commission in Ireland, Dr Dara FitzGerald said: “Fulbright continuously creates connections in a complex and changing world – our recent global and local rebrand reflects this ethos. Our programs continue to focus on diversity, inclusion and equity, enriching Awardees’ educations, advancing their careers and supporting them to make meaningful contributions in the U.S. and at home. Upon returning to Ireland, they share their stories and join thousands of international alumni serving as leaders across the globe. Fulbright programs are wholly supported by Irish government, agency and higher education institutions, this has allowed for significant increase in award funding and diversity.”

U.S. Ambassador to Ireland, Mr Edward F. Crawford: “The Fulbright Program is the American government’s flagship international educational and cultural exchange program, partnering with more than 160 countries worldwide. It continues to create lasting connections between the people of the United States and other nations—building mutual understanding and advancing knowledge across communities. The Ireland-USA Fulbright relationship runs deep and is extremely important to us. Over the last 60 years, more than 2,000 students and scholars have participated in the exchange between Ireland and the United States, which has greatly strengthened the special bond between our two nations.”

An Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade Mr Simon Coveney T.D. said: “Since its inception, the global Fulbright Program has given hundreds of thousands of passionate individuals the opportunity to exchange ideas and contribute to finding solutions to important international problems. Fulbright Awards deepen links between Ireland and the USA, allowing individuals to develop their talents and expertise in a broad range of areas. We are delighted to announce the 2020-2021 Awards and look forward to seeing fruits of such collaborations.”

ENDS
For further information please contact:
Emma Loughney, Fulbright Commission: Emma.loughney@fulbright.ie / 01-6607670
Photo by Conor McCabe info@conormccabe.ie

——————————————————————

PREASEISIÚINT

Deiseanna Eagsúla le Scoláireachtaí sna Stáit Aontaithe
Na Gradaim Fulbright seolta inniu!

Céadaoin an 28ú Lúnasa 2019: Seoladh na Scoláireachtaí Fulbright inniu leis an 31ú Deireadh Fómhair mar spriocdháta.
Cuireann an Clár Fulbright deiseanna ar fáil do mhic léinn paiseanta go bhfuil neart bainte amach acu: scoláirí, múinteoirí agus daoine gairmiúla ó chuile cúlra le tabhairt faoi chláracha agus comhoibriú le saineolaithe sna Stáit Aontaithe. Tá sé mar aidhm ag Fulbright caidrimh leanúnacha agus caidrimh idirnáisiúnta a chruthú, cabhrú le tuiscint a fháil agus obair le chéile ar spriocanna coitianta.

I measc na alumna, tá neart rudaí iontacha bainte amach acu i réimsí eagsúla. I measc na daoine a bhain na gradaims seo amach tá 59 dóibh ann le Duaiseanna Nobel, 82 a bhain duaiseanna Pulitzer agus 37 tá mar Príomh Aire Rialtas.

Tá na Gradaim Fulbright ar oscailt do chuile réimse agus cúlra. I mbliana, chuaigh an Coimisiún in Éirinn i gcomhpháirtíocht le cúpla gníomhaireacht le maoiniú a chuir ar fáil maidir le Staidéar Iarsmalanna, Sláinte, Geo-eolaíocht, Staidéar na Mara, Talamhaíocht, Cosant Comhshaoil, Nuálaíocht Gnó, Dlí agus an Ghaeilge.

Bainfidh na hiarrathóirí a éiríonn leo deontas airgeadais, árachas timpistí agus éigeandáil, riarachán víosa, seisiún tionscnaimh cultúrtha agus gairmiúla, tacaíocht leanúnach agus iad ar an Dámhachtán Fulbright sna Stáit Aontaithe agus fáiltiú go dtí an greasán gairmiúil agus acadúil atá ag Fulbright.

Is é an 31ú Deireadh Fómhair ar a 4i.n. an spriocdháta. Is féidir tuilleadh a fhoghlaim faoi na gradaim seo ar www.fulbright.ie

An Dr. Sarah Ingle, Cathaoirleach Choimisiún Fulbright na hÉireann: “Mar dhuine a bhain dámhachtain Fulbright amach, is mian liom mic léinn agus scoláirí i ngach réimse a spreagadh le smaoineamh ar na gradaim ar fad atá ar fáil i mbliana. Ón am a bunaíodh an Clár Fulbright, tá sé ag cur agus ag spreagadh tuisceanna, mar shampla: a bheith i do chonaí le agus ag foghlaim ó dhaoine ó chultúr eagsúil, is féidir linn fís níos fearr a chur ar fáil do phobail áitiúil agus dár domhain. Tugann na gradaim seo deiseanna ollmhór do chruthaíocht, gníomhaíocht agus comhoibriú in éineacht le fás profasiúnta agus pearsanta”.

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Choimisiúin, an Dr. Dara FitzGerald: “I gconaí cuireann Fulbright teagmhalaithe ar fháil i ndomhain cásta atá ag athrú go deo-sampla den éiteas seo ná lógó nua Fulbright ar fud na cruinne. Tá beim i gconaí ar eagsúlacht, cuimsiú agus cothromas. Is rudaí iad seo a chuireann le hoideachas, a chuireann lena ngairm agus a thacaíonn leo agus iad ag cur leis an saol sna Stáit Aontaithe agus sa bhaile. Nuair a fhileann said abhaile, roinneann siad a scéalta mar cheannairí ar fud an domhain. Tá tacaíocht iomlán againn ó Rilatas na hÉireann agus ó ghrúpaí difriúla. Cuireann sé seo le maoiniú agus le heagsúlacht”.

Dúirt Ambasádóir na Stát Aontaithe in Éirinn, Edward F. Crawford: “Is é Fulbright an Príomhchlár Oideachasúil a bhaineann le malartú cultúrtha atá ag Rialtas na Stát Aontaithe. Tá breis agus 160 tír bainteach leis an gclár ar fud na cruinne. Tá Fulbright go fóill ag cuir le nascanna idir dhaoine sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile-ag cur le comhthuiscint. Tá ár gcaidreamh le hÉireann an-tabhachtach dúinn. Tá breis agus 2,000 mac léinn agus scoláire tar éis a bheith páireach idir ár dtíortha. Tá siad tar éis cur go mór lenár gcaidreamh”.

Dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála an tUasal Simon Coveney: “Ón am a bhunaíodh, tá Fulbright tar éis cahbrú le fadhbanna idirnáisiúnta sna mílte bealach. Nascann Fulbright Éire leis na Stáit Aontaithe. Tá áthas an domhain orainn na Gradaim le haghaidh 2020-21 a sheoladh agus táimid ag súil go mór leis na torthaí a fheiceáil”.

DEIREADH
Le haghaidh tuilleadh eolas déan teagmháil le:
Emma Loughney, An Coimisiún Fulbright
Emma.loughney@fulbright.ie / 01-6607670

Skip to content