fbpx Skip to content

From Suffragettes and Language Tech, to Poisonous Jellyfish…

Ireland-U.S. Education Exchange Supports Innovative Research
37 Fulbright Irish Awardees to conduct research and teach in the USA

(Irish Language Version Below)

Monday 11th June 2018: An Tánaiste and Minister for Foreign Affairs & Trade, Simon Coveney TD, and Chargé d’affaires of the U.S. Embassy in Ireland, Mr Reece Smyth, are pleased to announce 37 Fulbright Irish Awardees for 2018-2019. Recipients were presented with Awards at a Ceremony in the U.S. Ambassadors Residence, Phoenix Park last week.

Students, academics and professionals from 13 HEIs in Ireland and Europe will go to 33 leading U.S. institutions to study and collaborate with experts in their fields. This year’s Fulbright recipients are from diverse disciplines spanning science, languages, technology, medicine, literature and the arts.

The Fulbright Programme in Ireland has been a key driver in cross-atlantic collaborative research for over 60 years. As a Fulbright-Marine Institute Awardee, NUI Galway PhD student Jasmine Headlam will continue this tradition by furthering cross-institutional collaboration between NUI Galway and the University of Hawaii at Manoa. Dr Yanagihara, Director of the Pacific Cnidaria Research Laboratory, visited NUI Galway as a Fulbright U.S. Specialist in 2016 to explore potentially life-threatening jellyfish. Ms Headlam’s research at the University of Hawaii will investigate the composition of jellyfish venom.

In the centenary year of women’s suffrage, Oxford PhD student and Trinity College Dublin graduate Maurice Casey will travel to Stanford University to investigate their archival collections of former suffragettes and other border-crossing revolutionaries. As a Fulbright-TechImpact Scholar, Emer Gilmartin of the ADAPT Center TCD, will visit Carnegie Mellon University to develop an automatic language tutor for refugees and migrants. PhD students David Stone from University College Dublin, and Sally McHugh from NUI Galway, will become the first Fulbright-Creative Ireland Museum Fellows, travelling to the Smithsoninan Institute and the Exploratorium respectively. Eight Awardees will travel to U.S. Institutions to teach the Irish language. These are just a few examples of the scope of 2018-2019 Fulbright Awardees.

The next round of applications for Fulbright Irish Awards will open on 31st August 2018, interested applicants should visit www.fulbright.ie for more information.

An Tánaiste and Minister for Foreign Affairs & Trade, Simon Coveney TD said: “I am delighted to extend my warmest congratulations to the 37 Irish Fulbright Awardees for 2018 – 2019.  People are at the heart of the extraordinary relationship between Ireland and the United States, and the Fulbright Commission has an unrivalled record in selecting the very best people as Fulbrighters. This year’s Awardees will have the exciting opportunity to study, work, and experience life in the U.S., to forge new relationships, and to represent the best of contemporary Ireland to the United States.  I wish this year’s Awardees every success for their time in the United States.”

Chargé d’affaires Reece Smyth, U.S. Embassy, said: “I warmly congratulate the 2018-2019 cohort of Irish Awardees. The Fulbright Awards are highly competitive, globally recognised, and associated with excellence and prestige. We are proud to have such bright minds embarking on educational and cultural exchanges to the United States, and we look forward to seeing the fruits of their studies and research when they return to Ireland.”

Dr Sarah Ingle, Chair of the Board of the Fulbright Commission in Ireland said: “The high standard and expertise of Fulbright scholar and student award recipients continues to increase after more than 60 years in Ireland.  They are being providing with a great opportunity, but also a responsibility to continue Senator Fulbright’s vision of creating avenues for mutual understanding and sharing of ideas. The Commission has full confidence in the new awardees and wishes them every success in their Fulbright experience.” 

Dr Dara FitzGerald, Executive Director of the Fulbright Commission in Ireland said: “This year we have seen a surge in applications and awards across all of our Fulbright award programmes, and we hope to see that trend continue to grow. Cultural and academic exchange between the U.S. and Ireland is alive and well.

We would like to thank our partners, the U.S. Department of State and the U.S. Embassy in Dublin, the Irish Department of Foreign Affairs and Trade, and the Department of Culture, Heritage, and the Gaeltacht. We are grateful to have the support of our Irish award sponsors: Enterprise Ireland, the Environmental Protection Agency, the Health Research Board, the Higher Education Authority, the Geological Survey of Ireland, the Marine Institute, National University of Ireland, Teagasc, the National Lottery and such notable U.S. Institutions as the Exploratorium, the Smithsonian and the Harry Ransom Center.

We also have tremendous support from Irish institutions such as University College Cork, University College Dublin, Dublin City University, Royal College of Surgeons in Ireland, National University of Ireland Galway, Maynooth University, University of Limerick, The AMBER and INFANT SFI Centres, and the Hugh Lane Gallery. The impact of their support is momentous, especially in terms of diversity and range of disciplines that enhance the Ireland-U.S. relationship.”

You can view pictures from the Awards Ceremony here.

 

PREASEISIÚINT
LE SEOLADH LÁITHREACH

Ó na Sufraigéidí go Teicneolaíocht Teanga agus Smugairle Róin Nimhiúil- tacaíonn Malartú Oideachasúil idir Éirinn agus na Stát Aontaithe le Taighde Nualach.

36 dámhachtaí Éireannacha le tabhairt faoi thaighde agus faoi theagasc sna Stáit Aontaithe i mbliana.

Dé Luain an 11ú Meitheamh 2018: Tá áthas ar an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon Coveney TD agus Chargé d’affaires Ambasáid na Stát Aontaithe in Éirinn, Reece Smyth, sásta na dámhachtaí na bliana 2018-19 a fhógairt. Bronnadh duaiseanna orthu ag searmanas bronnta i dTeach an Ambasadóra, Páirc an Fhionnuisce ar an Aoine.

Rachaidh mic léinn, scoláirí agus daoine gairmiúla ó 13 institúid oideachas tríú leibhéal in Éirinn agus san Eoraip go 33 institiúd sna Stáit Aontaithe. Beidh siad ag comhoibriú le comhghleacaithe sa réimse spéise atá acu. Tá réimsí spéise an-eagsúil ag na Fulbrighers i mbliana ar nós eolaíocht, teangacha, teicneolaíocht, leigheas, litríocht agus na healaíona.

Tá ról lárnach ag an gClár Fulbright in Éirinn agus tá sanspéis aige i dtaighde idir an dhá tír ar fheadh seasca bliain. Cuirfidh an iníon léinn PhD Jasmine Headlam leis an traidisiún seo agus í ag leanúint leis an gcomhoibriú idir NUIG agus Ollscoil Hawaii. Tháinig an Dr Yanagihara, Stiúrthóir ar an Ionad Taighde Pacific Cnidaria ar chuairt go hOllscoil na hÉireann Gaillimh mar Speisialtóir Fulbright. Bhí an Dr Yanagihara ag foglaim faoi smugalaire rún ata in ann daoine a mharú. Beidh taighde Jasmine Headlam bunaithe ar an drochthioncar a bhíonn ag smugalaire róinn ar thionscadamh ar an gcósta.

100 bliain i ndiadh ghluaiseacht na sufraigéide, taistealóidh mac léinn PhD in Oxford agus céimí de chuid Choláiste na Tríonóide go Stanford le taighde a dhéanamh ar na bailiúchan d’iar sufraigéidí agus reabhlóidithe eile. Mar Scoláire Fulbright-TechImpact beidh Emer Gilmartin ón Ionad APAPT i gColáiste na Tríonóide ag forbairt teagascóir teanga uabhoibhreach chun cabhrú le teighigh agus dóibh siúd atá ag lorg tearman. Beidh na mic léinn dochtúireachta David Stone (ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath) agus Sally McHugh ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar an gcéad bhliain de dámhachaithe Fulbright-Éire Illdánach, ag taisteal go dtí an Institiúid Smithsonian agus an Exploratorium. Beidh ochtar ag taisteal go dtí na Stáit Aontaithe chun Gaeilge a mhúineadh thall. Níl anseo ach cúpla sampla de na dámhachtaithe 2018-2019.

Osclóidh an chéad bhabtha eile d’iarratas Fulbright ar an 31ú Lúnasa 2018. Ba cheart dóibh siúd le spéis in iarratas a dhéanamh ar an gclár cuairt a thabhairt ar www.fulbright.ie le haghaidh tuilleadh eolas.

Dúirt an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon Coveney TD: “Tá an-áthas orm comhghairdeas a ghabháil le dámhachaithe na bliain 2018-19. Tá páirt tábhachtach ag an gCoimisiún Fulbright i solathrú dámhachtiahte d’Éireannaigh agus do Mheiriceánaigh chun taighde, obair nó an saol a chaitheamh sa tír eile”.

Dúirt Chargé d’affaires Ambasáid na Stát Aontaithe Reece Smyth: “Is mian liom mo chomhghairdeas ó chroí a ghabháil leis na dámhachtatihe 2018-19. Tá na gradaim Fulbright millteanach iomaíoch le baint amach. Tá clú agus cáill ar na gradaim ar fud na cruinne. Baineann siad le sármhaitheas agus le gradam. Tá an-bhród orainn go mbeidh siad ag dul ar mhalartú oideachasúil agus cultúrtha go dtí na Stáit Aontaithe. Táimid ag súil go mór le torthaí a gcuid oibre a fheiceáil nuair a fhilleann siad”.

Dúirt an Dr Dara FitzGerald, Stiúrthóir an Coimisiún Fulbright in Éirinn: “I mbliana d’fhás líon na n-iarratas a fuaireamar agus líon na ngradaim a bhronn muid thar na cláracha ar fad agus tá súil againn go leanfaidh an nós seo. Tá an malarthú cultúrtha agus acadúil idir Éire agus na Stáit Aontaithe beo beathaíoch.

Ba mhaith liom ár mbuíochas a ghabháil le Roinn Stát Rialtas na Stát Aontiathe agus Ambasáid na Stát Aontaithe i mBaile Átha Cliath agus An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Táimid buíoch dár n-urrathóirí freisin: Fiontraíocht Éireann, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an Bord Taighde Sláinte, an tÚdarás um Ard-Oideachas, Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, Foras na Mara, Ollscoil na hÉireann, Teagasc, an Crannchur Náisiúnta agus Institiúidí Meiriceánach ar nós An Exploratorium. An Smithsnian agus Ionad an Harry Ransom.

Tá tacaíocht dochreidthe againn ó institiúidí Éireannacha ar nós Ollscoil na hEireann Chorcaí, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil Mhá Nuaid, Ollscoil Luimnigh, Ionaid INFANT agus INFANT agus Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá tionchar ollmhór ag an tacaíocht seo ach go háirithe maidir le eagsúlacht agus na réimse spéise atá acu chun chuir leis an gcaidreamh idir Éire agus na Stát Aontaithe”.

Skip to content