fbpx Skip to content

Dámhachtainí Gaeilge Fulbright don Teagasc nó don Taighde i Stáit Aontaithe Mheiriceá

Preasráiteas
Le hEisiúint Láithreach

Spriocdháta d’iarratais an 30 Deireadh Fómhair 2015

Déardaoin 1 Deireadh Fómhair 2015: Ar an gCéadaoin, an 30ú Meán Fómhair, thionól Coimisiún Fulbright na hÉireann seisiún eolais maidir le deiseanna maoinithe do theagasc agus do thaighde Gaeilge i Stáit Aontaithe Mheiriceá i bhfoirgneamh Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath inné. D’fhreastail an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Joe McHugh T.D. ar an ócáid.

FulbrightForas-0070

Cuireann Dámhachtainí Fulbright do Chúntóirí Teagaisc i dTeangacha Iasachta (FLTA), atá á maoiniú ag an Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag an gCrannchur Náisiúnta, deontais ar fáil do shaoránaigh na hÉireann agus an AE a bhfuil Gaeilge líofa acu chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Stáit Aontaithe ar feadh tréimhse 9-10 mí. I measc na n-iarrthóirí ar éirigh leo go dtí seo bhí mic léinn iarchéime, múinteoirí bunscoile, teagascóirí 3ú leibhéal agus gairmithe eile. Tá maoiniú ar fáil ó Dhámhachtainí Mic Léinn Fulbright agus ó Dhámhachtainí Scoláire Fulbright do thaighdeoirí, do mhic léinn, do scoláirí agus do ghairmithe eile in aon discliplín freisin.

FulbrightForas-0071

Tá an tréimhse iarratais do Dhámhachtainí 2016-2017 oscailte anois le spriocdháta de 30ú Deireadh Fómhair 2015 agus is féidir tuilleadh eolais a fháil ar www.fulbright.ie.

Dúirt an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta sa Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Joe McHugh T.D., faoi Dhámhachtainí FLTA Fulbright na hÉireann, “Is deis iontach na dámhachtainí seo do Chainteoirí Gaeilge le cáilíochtaí tríú leibhéal a ngairmeacha a fhorbairt sna Stáit Aontaithe agus a dteanga agus a gcultúr a chur i láthair daoine nua thar lear. Dá bhrí sin, áitím ar mhúinteoirí Gaeilge, go háirithe iad siúd i gceantair Ghaeltachta, smaoineamh ar chur isteach ar cheann de na scoláireachtaí luachmhara seo.”

CRÍOCH

Grianghraf le Seán Ó Mainnín:

Ceisteanna ó na meáin:
Emma Loughney,
Bainisteoir Cumarsáide agus Riaracháin, Coimisiún Fulbright na hÉireann
Emma.loughney@fulbright.ie / 01.230.9802
An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807 3838 / 3848 (díreach)
Ríomhphost:
Suíomh Gréasáin: www.ahg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

 

Press Release
For Immediate Release

Fulbright Irish Language Awards to Teach or Research in the USA
Application Deadline 30th October 2015

Thursday 1st October: The Fulbright Commission of Ireland hosted an information session on funding opportunities for Irish language teaching and research in the USA at the Foras na Gaeilge building in Dublin yesterday. The event was attended by the The Minister of State at the Department of Arts, Heritage and Gaeltacht Affairs, Joe McHugh T.D.

The Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Awards, sponsored by the Department of Arts, Heritage & the Gaeltacht and the National Lottery, provide grants for Irish or E.U. citizens with fluent Irish, to teach the Irish language in the United States for a period of 9-10 months. Successful candidates to date have ranged from graduate students, to primary school teachers, 3rd level tutors and other professionals. The Fulbright Student and Scholar Awards also provide funding for students, scholars and professionals of all disciplines.

The application period for 2016-2017 Fulbright Awards is now open with a deadline of 30th October 2015. For further information please visit www.fulbright.ie.

The Minister of State at the Department of Arts, Heritage and Gaeltacht Affairs, Joe McHugh T.D. said of the Fulbright Irish FLTA Awards: “These awards represent a wonderful opportunity for Irish speakers with third-level qualifications both to develop their careers in the United States and to bring their language and culture to a new audience abroad. I would, therefore, encourage teachers of Irish, particularly those in Gaeltacht areas, to consider applying for one of these valuable scholarships.”

End

Photos by Seán Ó’Mainnín Photography

Media queries:
Emma Loughney
Communications and Administration Manager, Fulbright Commission of Ireland
Emma.loughney@fulbright.ie / 01.230.9802

An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807 3838 / 3848 (díreach)
Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie
Suíomh Gréasáin: www.ahg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

 

Skip to content